Uslovi online kupovine

Poštovani kupci

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korištenja prije upotrebe D.E.A. Line d.o.o. online shopa. Korištenjem našeg online shopa potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili ove uslove korištenja (u daljem tekstu Uslovi)
D.E.A. Line d.o.o. Kakanj zadržava pravo da u bilo kom momentu promijeni Uslove unošenjem izmjena u ovaj tekst.

Predlažemo da prije svake narudžbe posjetite ovu stranicu i provjerite da li uslovi odgovaraju Vama.

1. Korisnik web shopa je svako fizičko lice koje pristupi web shopu www.dealine.ba i njegovim sadržajima
2. Kupac je svako fizičko lice koje kupi proizvod radi namirenja individualnih potreba
3. Partner je svako fizičko ili pravno lice koje kupi proizvod radi obavljanja
profesionalne djelatnosti
4. Prodavac za sve kupljene proizvode na web shopu www.dealine.ba je D.E.A. Line d.o.o. Kakanj ulica Podbjelavići bb, Kakanj 72 240, Bosna i Hercegovina.

Sadržaje koje objavljujemo na web shopu koristite isključivo na vlastitu odgovornost i D.E.A. Line d.o.o. se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem istog. Prikazani sadržaj na web shopu je ustupljen od strane vlasnika sadržaja partnerske kompanije Nanolex, a dizajnerski elementi (buttoni, ikone i slično) na web shopu su zakupljene preko wordpress teme i podliježu godišnjoj licenci. Svi sadržaju koji su objavljeni vlasništvo su D.E.A. Line d.o.o. i mogu se upotrebljavati isključivo u nekomercijalne svrhe. Za bilo kakvu komercijalnu upotrebu sadržaja potrebno je dobiti dozvolu od direkcije D.E.A. Line d.o.o. Korištenje sadržaja bez saglasnosti smatra se krivičnim prekršajem.
Zabranjeno je mijenjati sadržaje ovog web shopa na bilo koji način, niti njegov sadržaj reprodukovati ili javno prikazivati, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Za dozvolu korištenja potrebno je da kontaktirate direkciju D.E.A. Line d.o.o. putem e-maila: info@dealine.ba

UPUTSTVO ZA ONLINE KUPOVINE – NARUDŽBE

Kupac na web shopu shodno svojim potrebama pronalazi proizvod ili proizvode koje želi da naruči. Odabir proizvoda se obavlja preko posebno kreiranog dugmeta „Dodaj u kopru“, nakon izbora proizvoda koje želi da poruči kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe.
Kupac odlaskom u sekciju „Korpa“ može vidjeti sve proizvode i nakon što je zadovoljan svojim odabirom može prijeći u elektronski obrazac narudžbe pritiskom na dugme „Plaćanje“. Opcija „Vidi korpu“ omogućava uvid u odabrane proizvode iz koje je moguće vratiti se korak nazad i nastaviti sa odabirom. Sa opcijom „Plaćanje“ Kupac dolazi u polje elektronskog obrasca za narudžbu.
Kada se popune neophodni podaci kako bi mogli prihvatiti narudžbu potrebno je da izaberete jedan od dva ponuđena oblika plaćanja i to „Direktna bankovna transakcija“ ili „Plaćanje prilikom preuzimanja“, te sa klikom na dugme „Naručite“ Vaša narudžba će biti zapremljena.

PLAĆANJE

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se sa jednom od dvije ponuđene opcije i to:
1. Direktnom bankovnom transakcijom, ili
2. Plaćanje prilikom preuzimanja
Ukoliko ste odabrali plaćanje sa „Direktnom bankovnom transakcijom“ narudžba će biti završena kada dostavite 5ti primjerak uplatnice na e-mail info@dealine.ba ili originalni 5ti primjerak pošaljete poštom. Tek nakon prijema uplatnice na jedan od 2 ponuđena načina narudžba će se smatrati validnom.
Ukoliko ste izabrali plaćanje prilikom preuzimanja, Vašu pošiljku ćete platiti brzoj pošto koja će isporučiti proizvode na Vašu adresu.

ISPORUKA

Naručeni proizvodi pakuju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni ili da se oštete u toku transporta. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeritistanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod dostavljaču (zaposlenom kompanije koja vrši dostavu). Trgovac se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave.
Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavca kako bi se preduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka. Rok isporuke je 2 radna dana od potpunog prijema narudžbe.

Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio, trgovac ima pravo tražiti od kupca
nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.
Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane
trgovaca, trgovac više nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja, te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe.

REKLAMACIJE

Trgovac se obavezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na web shopu www.dealine.ba. Slika koja ilustruje proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, te kupac ne može reklamirati ovaj segment.
U slučaju tehničke neispravnosti, kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od 4 (četiri) radna dana i to pozivom na broj ili slanjem e-maila na kontakte na kontakt formi. Nakon što reklamira tehničku neispravnost, kupac je dužan poštom uz dostavnicu, vratiti tehnički neispravan proizvod nakon čega će trgovac u roku od 3(tri) radna dana poslati kupcu zamjenski proizvod, bez ikakve naknade. U slučaju gore navedenog, kupac nema pravo tražiti povrat novca, već isključivo zamjenski proizvod.
Trgovac nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (preduzeće koja obavlja poslove dostave proizvoda).
Ako kupac odabere opciju preuzimanja proizvoda te kupac ne bude u mogućnosti obaviti preuzimanje zbog razloga uzrokovanih „višom silom“ i roba se vrati prodavcu, troškove transporta snosi kupac. Dalja isporuka narudžbe se dogovara sa prodavcem uz ugovaranje novog vremena za isporuku.
Kupac je u roku od 5 (pet) radnih dana dužan preuzeti proizvod, nakon toga više neće moći, bez obzira što je izvršio uplatu, preuzeti proizvod. U ovom slučaju kupac se odriče bilo kakve reklamacije.

OPŠTE INFORMACIJE

D.E.A. Line d.o.o. Kakanj zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila. Sve promjene primijeniće se na korištenje www.dealine.ba web shopa. Kupac snosi
odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom narudžbe, ukoliko kupac dostavi netačne ili nepotpune podatke prodavac nije dužan isporučiti naručenu robu.
Usluge koje Vam pruža D.E.A. Line d.o.o. Kakanj online prodavaonica ne uključuje troškove koje snosite koristeći računarsku opremu i usluge za pristup našem web shopu. D.E.A. Line d.o.o. nije odgovorna za troškove telefona, internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći. Iako Vam D.E.A. Line d.o.o. nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, ne može garantovati da će proizvodi na web shopu www.dealine.ba odgovarati Vašim potrebama. Također ne može garantovati da će usluga korištenja web shopa biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite našem na e-mail info@dealine.ba kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.